معاونت توسع مدیریت
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
احسان سلطانی

احسان سلطانی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استان فارس

مدیر دفتر معاونت

آقای مسکوکی-داخلی 300

 • تلفن های مستقیم گویا

  37273248

  37273245

  37273269

 • شماره مستقیم معاونت:37274118
Image
Image
Image
شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت

کارشناس پاسخگو

ذیحسابی و امور مالی
 نام و سمت مسئول   داخلی

 آقای شیرکوهی

ذیحساب

 خانم ا.رحمان سنایش

مدیر دفتر ذیحسابی

   
دیوان محاسبات-آقای پزشکیان 124

زمینه های فعالیت

ذیحسابی و امور مالی

رییس اداره امور مالی

شرح وظایف :

 1. برنامه ريزي و تقسيم كار بين كاركنان تحت سرپرستي
 1. مطالعه و بررسی موازین و ضوابط بودجه سالانه، قوانین و مقررات مالی
 2. بررسی و کنترل اسناد هزینه در انطباق با قوانین و مقررات
 3. کنترل اسناد هزینه استان در قالب ضوابط بودجه
 4. بررسی و کنترل کلیه محاسبات اسناد بر اساس موازین و مقررات ذی ربط
 5. بررسی حسابهای بانکی، حساب عملکرد بدهکاران، بستانکاران، پیمانکاران، بانک ها، سپرده ها و ضمانت نامه های بانکی
 6. بررسی دفاتر مالی، سیستم های مالی و گردش عملیات مالی
 7. بررسی دریافت و پرداخت ها در انطباق با قوانین و مقررات مربوط
 8. بررسی قراردادهای مالی در انطباق با مقررات و موازین ذی ربط
 9. تهیه گزارش های تخصصی از نقدینگی به صورت ادواری
 10. تهیه گزارش از میزان درآمدها به تفکیک منابع مربوط
 11. اقدام در تهیه و ارایه تراز عملکرد های مالی، تهیه خلاصه حساب های ماهانه و خلاصه حساب های نهایی
 12. انجام امور مربوط به برگزاری مناقصه و مزایده در انطباق با قوانین و مقررات مربوط.
 13. شرکت در جلسات مربوط به حوزه کاری اداره مالی
 14. حسابدار و امین اموال

  َشرح وظایف :

  1. دریافت اسناد و مدارک مالی و بازبینی و کنترل آنها.
  2. انجام محاسبات و کنترل ارقام و اقلام اسناد.
  3. ثبت و ضبط عملکردها در دفاتر مالی و یا سیستم­های رایانه طبق نظر مسؤولین ذی­ربط.
  4. رسیدگی و کنترل حساب های مالی و دفاتر مالی طبق نظر مسؤولین.
  5. دریافت اسناد و مدارک اموال و دارایی ها.
  6. تشکیل پرونده، بایگانی سوابق و حفظ و نگهداری پرونده ها براساس روش های تعیین شده.
  7. نصب برچسب کالا، ذکر مشخصات
  8. تهیه و تنظیم فرم­ها و جداول مربوط به اموال و کالاهای تحویلی و اخذ رسید در صورت لزوم.
  9. ثبت و ضبط صورت موجودی اموال و دارایی­ها در دفاتر مربوط یا سیستم رایانه.
  10. بررسی و گزارش اموال مستعمل، خارج از رده، بازدید از آنها و تهیه گزارش­های لازم.
  11. حذف اموال مستعمل، خارج از رده و اسقاطی از دفاتر سیستم­های مالی طبق نظر مسئولین.
  12. تنظیم لیست اموال و ارایه گزارش آن به ذی­حسابی و در نهایت ارایه گزارش اموال هر شش ماه به امور اقتصادی و دارایی

  انجام سایر امور مرتبط