معاونت توسع مدیریت
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
احسان سلطانی

احسان سلطانی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استان فارس

Image
Image
Image
شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت
سامانه ها
پیشخوان ارباب رجوع

  دفاتر زیرمجموعه:

 • مرکز فناوری و اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری
 • توسعه منابع انسانی و رفاه
 • امور پشتیبانی
 • امور حقوقی و املاک
 • امور شهرستانها
 • ذیحسابی و امور مالی
 • دبیرخانه ستاد اقامه نماز و شورای امر به معروف و نهی از منکر
 • برنامه‌ریزی و بودجه و امور مالی

  زمینه فعالیت‌های معاونت

 • راهبری، هدایت و ایجاد زمینه های لازم بمنظور تحقق برنامه های تحول اداری در ابعاد قوانین و مقرارت، ساختار و تشکیلات، روشهای انجام کار، آموزش و تجهیزات نیروی انسانی و تقویت مشارکت کارکنان با رویکرد مهندسی مجدد ساختارها و فرایندها در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان مرکزی
 • برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه سازمان استان با همکاری و مشارکت واحدهای ذی ربط
 • توزیع و تخصیص بودجه بین واحدهای مختلف سازمان استان و نظارت بر اجرای آنها
 • برنامه ریزی برای تامین آمار و اطلاعات مورد نیاز استان و پایگاههای اطلاع رسانی
 • نظارت بر نحوه تشکیل، استقرار، طبقه بندی و نگهداری آمار محصولات حوزه های مختلف سازمان استان در چارچوب نظام های مصوب و ابلاغی
 • نظارت بر اجرای نظام ارزشیابی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان استان در جهت بهبود مستمر برنامه ای آموزشی
 • پیش بینی راه های توسعه روحیه و رفاه و فعالیت های فوق برنامه اعم از ورزشی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی کارکنان و ارائه پیشنهاد به سازمان مرکزی
 • نظارت بر حسن جریان اداری و مالی سازمان استان به منظور انجام صحیح و سریع وظایف و فعالیتها
 • نیاز سنجی آموزشی کارکنان سازمان استان و ارائه نتایج به سازمان مرکزی
 • بررسی و برنامه ریزی در خصوص نحوه تامین نیروی انسانی متخصص و کارآزموده
 • نظارت و مراقبت بر کلیه امور مالی به منظور حفظ و رعایت مقرارت مربوط