امور فرهنگی و ارتباطات
معاونت گردشگری
پیام غرابی

پیام غرابی

 مدیراداره امور فرهنگی و ارتباطات

تلفن مستقیم:37274143

Image
Image
Image
سامانه ها
شرح وظایف اداره امور فرهنگی و ارتباطات
مدت زمان ارائه خدمات

انتشارات

نقشه فارس
شماره تلفن های ضروری

نقشه شیراز

بروشورهای فارس

previous arrow
next arrow
Slider

مسجد وکیل

مسجد وکیل